Asked in
Mga tanong sa Tagalog

Bakit kailangan ng ating bansa na magkaroon ng wikang pambansa?

We need you to answer this question!
If you know the answer to this question, please register to join our limited beta program and start the conversation right now!