Mga tanong sa Tagalog

Bakit tinawag na ama ng masa si ramon magsaysay?

678

Top Answer
User Avatar
Wiki User
Answered
2011-01-05 10:01:14
2011-01-05 10:01:14

bakit tinawag na kampeon ng masa si ramon magsaysay

001
🎃
0
🤨
0
😮
0
😂
0
User Avatar

Related Questions


Pinakamamahal na pangulo ng Pilipinas......tinatawag na "Idolo ng Masa


dahil siya ay nagpa uso ng barong tagalog at siya ay nagpala ganap ng filipino 1st law na ang halimbawa na inihikayat ni magsaysay na mag tayo ng pilipinong produkto ay ang SM, MERCURY drug store, RHM , at iba pa cuz of school i now this :D


Ang tnawag na presidente ng masang Filipino ay si" ramon magsaysay"


Idolo ng Masa ang paboritong tawag kay Ramon Magsaysay noon.Pagsilang: Agosto 31, 1907-Iba, Zambales-Exequiel MAgsaysay, Perfecta Del FieroPag-aaral:Castillejos Elementary School-Zambales Academy-Unibersidad ng Pilipinas, inhinyero, Mekaniko-Jose Rizal College, KomersyoPag-aasawa at Pamilya: Luz Banzon-Balanga, Bataan-Limang anakKamatayan: Marso 17, 1952-Mt.Manuggal, asturias, Cebu-Pagbagsak ng eroplanong sinasakyan niya


George Masa died in 1933.


George Masa was born in 1881.


Masa Yamaguchi was born in 1974.


Masa Perttilä was born in 1896.


Masa Perttilä died in 1968.


Masa Nakayama was born in 1891.


Masa Nakayama died in 1976.


There are a variety of restaurants called Masa. The Masa Restaurant in Derby is based on Brook Street, while the Masa Restaurant in London is 24-26 Headstone Drive, Harrow.


masa l kheir, (masa-l-kerr) and is :"masa l 5eir" in the Arabic internet langauge


The correct term is masa flour.


Ground corn is used to make masa.


Masa Takanashi was born on 1983-01-22.


Masa Tommies was born in 1959, in Osaka, Japan.


Masa Saito was born on 1942-02-01.


Masa - restaurant - was created in 2004.


Masa harina has a self life of about 3 months.


Masa Mikage's birth name is Masayoshi Mikage.


Masa Niemi's birth name is Niemi, Martti Elis.


Masa Niemi was born on July 20, 1914, in Viipuri, Finland.


Masa P. Ndlangamandla has written: 'If I could speak'


in karthik masa deepavali festival comes in that masa we celebrate the festival of lightsCopyright © 2020 Multiply Media, LLC. All Rights Reserved. The material on this site can not be reproduced, distributed, transmitted, cached or otherwise used, except with prior written permission of Multiply.