Drama and Acting
Filipino Language and Culture
Mga tanong sa Tagalog

Dula sa panahon ng amerikano?

Answer

User Avatar
Wiki User
11/09/2011

Walang Sugat ni Severino Reyes

Kahapon, Ngayon, at Bukas ni Aurelio Tolentino and Maria Cristina Atienza