Ilan ang populasyon sa pilipinas?

ilan ang populasyon noong taong 2000