Ilang pariralang ang bumubuo sa piyesa ng awit?

a paru-parong bukid