Isang talata mula sa mabuting ginagawa ng isang tao?