Liderpamum uhay at naging kontribusyon sa chaldea?