Mga halimbawa ng salawikain?

halimbawa ng salawikain