Mga tanong sa Tagalog

Mga suliraning hinaharap ni Gloria macapagal arroyo?

8910

Top Answer
User Avatar
Wiki User
Answered
2012-01-23 07:20:59
2012-01-23 07:20:59

Ang mga suliraning hinarap ni Pangulo ay ang:

-Mindanao Massacre

-ang kanyang sakit

-at marami pang iba....

001
๐Ÿ™
0
๐Ÿคจ
0
๐Ÿ˜ฎ
0
๐Ÿ˜‚
0

Related Questions


what achievements of gloria macapagal arroyo

Gloria Macapagal-Arroyo was born on April 5, 1947.

Gloria Macapagal-Arroyo is 70 years old (birthdate: April 5, 1947).

Presidency of Gloria Macapagal-Arroyo was born on 1947-04-05.

Evangelina (Macaraeg) Macapagal

Gloria Macapagal-Arroyo was the 14th president of the Philippines. In 2012 she had gotten sick and weighed only 91 pounds.

Gloria macapagal arroyo was 2nd female president of the Philippines. she was also the daughter of former president diosdado macapagal. Gloria Macapagal-Arroyo is the 14th president of the Philippines. She is actually the second female to have won the Philippine Presidency and the daughter of former president Diosdado Macapagal.

Gloria Macapagal-Arroyo is the President of the Republic of the Philippines. She is introduced as Her Excellency, the President of the Republic of the Philippines. She is addressed as President Arroyo.

She has a great granddaughter named Aina Shyrene Macapagal.

gloria macapagal arroyo

gloria macapagal arroyo

Gloria Macapagal-Arroyo was born on April 5, 1947.

If this would be translated to English, the direct way of questioning would be: What number president was Gloria Macapagal Arroyo? or What number president is Gloria Macapagal Arroyo? You can ask your friends this way like in casual conversations. But if it's somebody that you don't think you can be casual with, try the alternatives below: 1. Where does Gloria Macapagal Arroyo fall numerically in the list of presidents of the Philippines? 2. Numerically, where does Gloria Macapagal Arroyo fall on the list of Philippine presidents? 3. Based on the number of Philippine presidents which position does Gloria Macapagal Arroyo hold?

Sec. Gloria Macapagal Arroyo

Gloria Macapagal-Arroyo was the Philippine President from 2001 until 2010. She is now a congresswoman of the 2nd District in the province of Pampanga.

The problems that Gloria Macapagal-Arroyo encountered during her presidency was an unstable economy and violent counter protests. Another issue was that there were many kidnappings from various criminal gangs and battles between Macapagal-Arroyo and the government.

The height of our former president arroyo is 4"11

The achievements of Gloria Arroyo is that she was inspired to run as President just like her father Diosdado Macapagal.

President Gloria Macapagal-Arroyo


Copyright ยฉ 2020 Multiply Media, LLC. All Rights Reserved. The material on this site can not be reproduced, distributed, transmitted, cached or otherwise used, except with prior written permission of Multiply.