Mga tanong sa Tagalog

Mga uri ng klima sa buong mundo?

Answer

User Avatar
Wiki User
07/06/2013

Ang bahaging ______ ng bansa ang pinakamadalas makaranas ng pag-ulan.