Paano umusbong ang nasyonalismo sa bansang Africa?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Tingnan niyo sa aklat ang sagot para malaman niyo. :)
8 people found this useful
In Mga tanong sa Tagalog

Anu ang taguri sa bansang china?

pinakamalawak na bansa sa mundo ,. dahil sa sukat nito na umaabot ng 9.6 milyong kilometro quadrado.
In Mga tanong sa Tagalog

Bakit hinatihati sa rehiyon ang bansang pilipinas?

ang sukat ng ating banang sukang sukat ng ating bansa ay 300.000.00 cm at may tanawin na 300.000.00at ng ating bansa ay 300.000.00 cm at may tanawin na 300.000.00sa ay 300.ang
In Filipino Language and Culture

Anu ano ang bansang kasapi sa apec?

Ang mga Bansang Kasapi sa Asia-Pacific Economic Corporation ay ang mga sumusunod: 1.) Pilipinas 2.) Tsina 3.) Peru 4.) Mexico 5.) Chile 6.) Canada 7.) United States 8.) Brunei