Paraan ng pangangalakal ng mga tsino sa ibat-ibang bansa?

Pakikipagpalitan ng produkto ang kanilang ginagawa