Who won the ladies single Australian Open tennis 2009?

Serena Williams