24 senador ng pilipinas ngayong 2010?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

bong revilla
20 people found this useful

Ngalan ng 24 na senador ng pilipinas?

chiz said "ang keso ang pampahaba ng buhay" gibo said " ang taong di kumibo magiging gibo" villar said " pag di ka nagbillard patay ka kay villar" pimentel said "pag di ka

Sinu-sino ang 24 na senador ng pilipinas?

May terminong magtatapos sa Hunyo 30, 2010: . Rodolfo Biazon . Lito Lapid . Jinggoy Estrada . Juan Ponce Enrile . Pia Cayetano . Miriam Defensor Santiago . Rich

Bagong halal na senador ng pilipinas ngayong 2010?

Juan Ponce Enrile Senate President Jinggoy Ejercito Estrada -President Pro Tempore Vicente C. Sotto III - Majority Leader Alan Peter Companero S. Cayetano - Minority Flo
In Mga tanong sa Tagalog

Sinu-sino ang mga 23 na senador ng pilipinas ngayong taon?

Members of the 15th Congress of the Philippines Senator Party Terms Number Starts Ends . Edgardo J. Angara. LDP . 2 . 2007 . 2013 . Joker P. Arroyo. Laka
In Languages and Cultures

24 na senador ng pilipinas sa kasalukuyan?

Juan Ponce Enrile -Senate President Jinggoy Ejercito Estrada -President Pro Tempore Vicente C. Sotto III - Majority Leader Alan Peter Companero S. Cayetano - Minority Floor Le
In Languages and Cultures

Sinu-sino ba ang 24 senador ng pilipinas?

24 na senador ng bansa Edgardo J. Angara Benigno Simeon Aquino III Joker P. Arroyo Rodolfo G. Biazon Alan Peter S. Cayetano Pilar Juliana Cayetano-Sebastian Juan Ponce En