Ahas at sawa ano ang pagkakaiba?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ano ang pagkakaiba ng sawa sa ahas
1 person found this useful

Ano ang pagkakaiba ng parirala at sugnay?

Ang Parirala ay binubuo ng mga salita na walang simuno at panaguri kaya Hindi buo ang diwa o walang kahulugan samantalang ang Sugnay ay may simuno at panaguri na maaring m

Ano ang pagkakaiba ng panitikan sa kasaysayan?

Ang pagkakaiba nito ang panitikan ay tungkol sa pagsulat ng tuwiran tuluyan at patula tungkol sa mga paksa noon hanggang kasalukuyan.Ang kasaysayan naman ay tungkol sa pag-aar

Ano ang pagkakaiba ng mapa at globo?

ano ang pagkakaiba ng globo at mapa? ang pinagkaiba nito ang globo ay isang bagay na hugis pabilog na ginagamit upang gawing modelo na ating mundo. Samantalang ang mapa ay pat

Ano ang pagkakaiba ng Filipino sa Filipino?

ang pagkakaiba ng filipino sa Filipino ay: Ang filipino kasi ay ang asignatura o subject.. And Filipino nmn ay tinutukoy ang mga Tao sa pilipinas tulad natin...

Ano ang pagkakaiba ng karagatan sa dagat?

Ang Dagat ay isang uri ng anyong tubig. Ang Karagatan ay isang ring uri ng anyong tubig pero mas malaki ito sa dagat thank u!! ihope it help u!! -gurly43 .

Ano ang pagkakaiba ng kataga sa salita?

Ang KATAGA ay kapag binanggit ay walang malawak na kahulugan. Hal. ang, mga Ang SALITA ay kapag binanggit ay agad malalaman ang kahulugan Hal. puno, tao

Ano ang pagkakaiba ng pabula sa alamat?

ang alamat ay isang uri ng panitikan na nagkukwento tungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay bagay sa daigdig samantalang ang pabula ay kuwento na ginagampanan ng mga hayop na m
In Filipino Language and Culture

Ano ang kahulugan ng ahas sa panaginip?

Ang kahulugan ng ahas sa panaginip ay maraming ibig sabihin nito una ang ahas ay parang naging simbolo ng manunukso buhat pa sa paraiso sa eden sa pagtukso kay eba, minsan pag
In Languages and Cultures

Ano ang pagkakaiba ng tabloid sa broadsheet?

Makikita ang matalas na pagkakaiba ng broadsheet at tabloid sa usapin ng pagpili ng istorya. Sapagkat mas maliit ang espasyo sa tabloid, mas maliit rin ang inaasahang pagkonte