What would you like to do?

Ang kwentong parabula ng ang nawawalang tupa?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

hanapin nyo sa bible lucas 14:15
Thanks for the feedback!

Ano ang halimbawa ng parabula?

Ito ay mga kwentong may aral na hango sa bibliya. Halimbawa nito ay ang "Alibughong Anak" o "The prodigal son" sa wikang english.   Ang Alibughang Anak  

Ano ang kwentong pabula ng pusa at daga?

ANG KUWENTO NG PUSA AT DAGA NI DONATO SEBASTIAN    ***************************************************************   Noong unang panahon, may maga

Ano ang parabula?

Ang talinghaga, talinhaga, o parabula ay isang maikling kuwentong may aral na kalimitang hinahango mula sa Bibliya. Ang parabula ay nanggaling sa English word na parable na na

Ano ang halimbawa ng kwentong klasismo?

kwentong klasismo ay nakatuon sa mga mahaharlikang personalidad. na kla-klase ang buhay sa pagitan ng maharlika at hindi. Ang pag-ibig na naka base sa klasismo ay ang pag ib

Anu ano ang katangian ng parabula?

This is not the end, this is not the beginin... God will come soon and judge everyone! Accept him before he come! If you dont want to, then you dont have to believe me...

Ano ang buod ng kwentong kapangyarihan?

 buod ng kwentong  ang Buod ng kwentong Kay Stella Zeehandelaar  ang buod ng kwentong paalam sa pagkabata  ng kwentong ang pagong at matsing  ang