What would you like to do?

Ang kwentong parabula ng ang nawawalang tupa?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ang kwentong parabula ng ang nawawalang tupa?
hanapin nyo sa bible lucas 14:15
24 people found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

"A Small Section of the World" explores the ASOMOBI women of Costa Rica and their involvement in global coffee production. Can you explain what exactly the ASOMOBI coffee cooperative is for those of us unfamiliar with the program?

View Full Interview

Ano ang pagkakaiba ng pabula sa parabula?

Ang pabula (Ingles: fable, Kastila: fabula) ay isang uri ng kathang-isip na panitikan kung saan mga hayop o kaya mga bagay na walang-buhay ang gumaganap na mga tauhan, katulad
Buod ng kwentong ang pagong at matsing?

Buod ng kwentong ang pagong at matsing?

Si Pagong at Si Matsing (Isang Pabula)   October 29, 2008 --- rejimer    Sina Pagong at Matsing ay matalik na magkaibigan. Mabait at matulungin si Pagong, s

Anu-ano ang katangian ng parabula?

1. Nagbibiay ng aral sa tao. 2. Madaling iugnay sa mga pang araw-araw na pangyayari. 3. Nakapagpapalawak ng bokabularyo.

Ano ang halimbawa ng kwentong klasismo?

kwentong klasismo ay nakatuon sa mga mahaharlikang personalidad. na kla-klase ang buhay sa pagitan ng maharlika at hindi. Ang pag-ibig na naka base sa klasismo ay ang pag ib

Anu ano ang katangian ng parabula?

This is not the end, this is not the beginin... God will come soon and judge everyone! Accept him before he come! If you dont want to, then you dont have to believe me...

Ano ang buod ng kwentong kapangyarihan?

 buod ng kwentong  ang Buod ng kwentong Kay Stella Zeehandelaar  ang buod ng kwentong paalam sa pagkabata  ng kwentong ang pagong at matsing  ang