What would you like to do?

Ano ang halimbawa ng mga salitang lalawiganin?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .


ina-inang

umaampiyas-umaanggi

maghugas-mag-urong
26 people found this useful
Thanks for the feedback!

Anu ano ang mga halimbawa ng anapora?

FOR ANAPORA!!! a. Mapapalad ang mga Asyano sa pagkakaroon ng mayamang kalikasan kaya pinangangalagaan nila itong mabuti. b. Nagkaisa ang mga mamamayan sa pagsugpo sa polusyon

Ano ang mga halimbawa ng salitang balbal?

tsimay - katulong  ermat - nanay  erpat - tatay  pulis - parak buwaya  baliw - may sira sa ulo  kosa/pare - kaibigan  inisnab - hindi pinansin 

Ano ang halimbawa ng mga salitang pareho ng baybay ngunit magkaiba ng kahulugan?

Paso  1.paso-pinaglalagyan ng halaman  2.paso- sugat sa katawan  Baka  1.baka-hayop  2.baka-hula  Tasa   1.tasa-baso 

Ano ang halimbawa ng mga salitang malumi na bigkas?

ang mallumi na bigkas ay kasing kasalungat nang bigkas mabilis..........  halimbawa:  halaman  apat  ilaw  etc.  bahay gulay  bahay,balay.ba