Ano ang halimbawa ng mga salitang lalawiganin?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .


ina-inang

umaampiyas-umaanggi

maghugas-mag-urong
26 people found this useful

Anu ano ang mga halimbawa ng anapora?

FOR ANAPORA!!! a. Mapapalad ang mga Asyano sa pagkakaroon ng mayamang kalikasan kaya pinangangalagaan nila itong mabuti. b. Nagkaisa ang mga mamamayan sa pagsugpo sa pol

Ano ang mga halimbawa ng salitang balbal?

tsimay - katulong ermat - nanay erpat - tatay pulis - parak buwaya baliw - may sira sa ulo kosa/pare - kaibigan inisnab - hindi pinansin sikyo - guardiya yosi K

Ano ang halimbawa ng mga salitang pareho ng baybay ngunit magkaiba ng kahulugan?

Paso 1.paso-pinaglalagyan ng halaman 2.paso- sugat sa katawan Baka 1.baka-hayop 2.baka-hula Tasa 1.tasa-baso 2.tasa-sa lapis Bukas 1.bukas-open 2.bukas-t

Ano ang halimbawa ng mga salitang malumi na bigkas?

ang mallumi na bigkas ay kasing kasalungat nang bigkas mabilis.......... halimbawa: halaman apat ilaw etc. bahay gulay bahay,balay.bakla,araw.bukas,tabako halimbawa ng malumi