Ano ang mga batayan sa paghahati ng grupong etnolinggwistiko?

etnisidad at pamahalaan
+ 113 others found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

The Japanese word 'Karai' best translates to the English phrase 'extremely severe or spicy.' Does Karai's name fit her character in the movie?

View Full Interview

Ano-anu ang mga hakbang sa pagsulat ng tula?

1] kailangang magkapareho ang bigkas sa huling salita. 2]kahit maikli lang ang tula kailangang malaman ito.3]isa lang dapat ang topic ng tula4]kailangang magkaugnay ang tula s (MORE)

Ano ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng isports?

WHAT IS SPORTS WRITING?Sports writing has become one of the most popular forms of modern journalistic writing. More and more readers are now turning to the sports section befo (MORE)

Ano ang mga uri ng relihiyon sa Asya?

roman catholic zoroastrianism kristiyanismo judaismo hinduismo Islam Buddhism christian Muslim seven day adventist baptist aliance mga relihiyion sa Asya: Hinduis (MORE)

Ano ang kahalagahan at kahulugan ng heograpiya sa mga asyano?

Ang HEOGRAPIYA ay nauukol sa pag-aaral ng daigdig at mga taong naninirahan dito. Sakop din nito ang pag-aaral sa katangiang pisikal ng daigdig iba't ibang anyong lupa at anyo (MORE)