What would you like to do?

Ano ang mga batayan sa paghahati ng grupong etnolinggwistiko?

etnisidad at pamahalaan
+ 112 others found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang batayan ng pagkakahati ng mga rehiyon ng Asia?

Dahil sa lubhang malawak ang kalupaan ng asya, hinati ito nga mga heograpo sa limang rehiyon. Ibinatay ang pag-hahating heograpiko ng asya sa lokasyon ng mga bansa at pag-kaka

Ano ang batayan ng paghahati ng asya?

ang batayan sa paghahati ng heograpiya sa Asya ay ang kultura, relihiyon, pulitika at mga paniniwala pati pananamit ng isang rehiyon