What would you like to do?

Ano ang mga likas na yaman sa mga bansa ng rehiyong hilagang asya?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

for me ang pangunahing likas na yaman sa hilagang asya ay ang palay at matal. (BOOM PANES)
+ 5 others found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang mga likas na yaman sa hilagang asya?

Hilagang Asya KyrgyzstanTajikistan- mineral na panggatong, pang-industriyal (phosphate), metaliko (ginto) Uzbekistan- ginto at cotton seed (#1 sa mundo) Turkmenistan- natural

Ano mga likas na yaman ang makikita sa timog asya?

kadalasan kasi ang kanilang mga likas na yaman ay mga yamang mineral;such as langis,natural gas,tanso,bakal,aps lazuli at maraming pang iba... mga yamang-tubig tulad ng m