What would you like to do?

Ano ang mga likas na yaman sa mga bansa ng rehiyong hilagang asya?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

for me ang pangunahing likas na yaman sa hilagang asya ay ang palay at matal. (BOOM PANES)
3 people found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang mga bansa ng hilagang asya?

kazakhstan kyrgystan russia tajikistan turkmenistan uzbekistan that's all hoping that i can help... some from lorrainedinopol@yahoo.com

Ano ang mga likas na yaman sa hilagang asya?

Hilagang Asya KyrgyzstanTajikistan- mineral na panggatong, pang-industriyal (phosphate), metaliko (ginto) Uzbekistan- ginto at cotton seed (#1 sa mundo) Turkmenistan- natur

Ano ang mga batas sa pangangalaga ng likas na yaman?

Ang ganda ng kalikasan ay tunay na yaman Bahagi na ito ng aking kabataan. Ito ang pundasyon nang ating kinabukasan. Kaya't pagsisikapan kong ito'y pagkainggatan. An

Ano mga likas na yaman ang makikita sa timog asya?

kadalasan kasi ang kanilang mga likas na yaman ay mga yamang mineral; such as langis,natural gas,tanso,bakal,aps lazuli at maraming pang iba... mga yamang-tubig tu