Ano ang mga pinagkakagastusan ng pamahalaan?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ang una ay nakatuon sa mga bayarin ng pahamalaang inalaan sa mga gamit.samantala ang ikalawa ay sumasaklaw sa mga gastusin bastay sa pangangailangan ng mga sektor
6 people found this useful

Ano ang mga uri ng demokratikong pamahalaan?

Sentralisado ang pamahalaan kung ang pamahalaang lokal ay nananatiling nasa ilalim ng pagsubaybay ng pamahalaang pambansa. Pederal ang pamahalaan kung ang mga pinuno ng pa

Ano ang mga uri ng pamahalaan sa pilipinas?

Sayang!Hindi ko masasagutan ang aking takdang aralin sa madaling panahon!.Kung maaari pwede po bang ibigay ang sagot sa tanung na ito?.Marami po kasing naghahanap ng tanung na

Ano ang mga kagawaran ng pamahalaan?

Ang mga kagawaran ng pamahalaan: . Kagawaran ng Kalusugan . Bureau of Food and Drugs . Garantisadong Pambata . Kagawaran ng Edukasyon . Adopt-a-School Program
In US in WW2

Ano ang mga paglilingkod ng pamahalaan?

ang mga paglilingkod ng pamahalaan ay nasa kabutihan att kaayusan ng bansa natin. nais nila na muy maayos att tahimik ng buhay
In Languages and Cultures

Ano ang mga tungkulin ng pamahalaan?

Sila ang nagsasagawa ng demokrasya at tumutulong at namamahalasa mga lugar. Mga tungkulin ng Pamahalaan sa kanyang mga nasasakupang mgatao. . Pagtatanggol sa estado . Pagp
In Languages and Cultures

Ano ang mga ahensya ng pamahalaan ng Pilipinas na tumutulong sa mga mamamayan?

DOJ - department of justice DENR - department of environment and natural resources DepEd - department of education BIR - bureau of internal revenue DFA - department of foreign
In Languages and Cultures

Ano ang mga uri ng pamahalaan sa buong mundo?

MGA URI NG PAMAHALAAN........ MONARKIYA - kapag iisa lang ang may hawak ng pamahalaan. ang pamunuan ay naipamamana sa mga anak. CONSTITUTIONAL MONARCHI- pinamumunuan ito ng