What would you like to do?

Ano ang nga naiambag ng mga Amerikano sa Pilipinas?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

saan nagsimula ang jacket
2 people found this useful
Thanks for the feedback!

Mga ambag ng amerikano sa pilipinas?

tae, sipon, bad breath, paki sabi sa teacher mu, bakit pa cia naging teacher kung d nya alam yan!<kaya tinatanong nya sa inyu> ^^.

Ano-ano ang mga layunin ng amerikano sa pagsakop sa pilipinas?

upang GaWiNG base militar tama ba! answer by;cielde ................................................................................................ 1. upang gawing himpilan