What would you like to do?

Ano ang teorya ng dust-cloud?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ito ay nAbuO sa mainit na bUhag na mAbiLis nA umikOt sa kAlAwakan; nang lUmamig, ito'y nAgkarOon ng pOrma hAngGang ito'y nAging PLANETA..!
>ito ai isang dust cloud o grupo n mga bituin at nag karoon ng chemical reaction at ng sumabog ito na buo ang planeta at araw!
+ 11 others found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

What motivated you to keep trying after publishing companies rejected your first four books?

View Full Interview
Ano ang teorya ng continental drift?

Ano ang teorya ng continental drift?

dati ang mga bansa ay mag kaaktibi sa isang malaking bansa na pangalan pangea ang teoryan kintinental ay nung nagkaron ng mga lindol,tsunamani etc at nag wawatay ang bansa sa

Ano ang teorya ng bulkanismo?

Ang isa pang teorya sa pinagmulan ng kapuluan ng Pilipinas ay ang teoryang bulkanismo. Ayon dito, nagkaroon ng pagsabog ng bulkan sa ilalim ng karagatan.Dahil sa maraming pags
Anu-ano ang mga Teorya ng Panitikan?

Anu-ano ang mga Teorya ng Panitikan?

Romantisismo Sa teoryang romantisimo, ang binibigyang-tuon ng akda ay ang pagtakas sa katotohanan. Karaniwan ang mga akda sa wika, kapaligiran at tauhan. Pinahahalagahan din s

Ano ang teorya ng diskurso?

its a bullcrap!@

Ano ba ang teorya ng paglalang?

ito ay isang paniniwala na galing sa bibliya at isinasaad dito na ang diyos ang lumikha sa mga Tao
Anu ano ang mga teorya ng kasaysayan?

Anu ano ang mga teorya ng kasaysayan?

anu-ano ang teorya ng kasaysayan

Ano ang ibat ibang teorya ng diskurso?

MGA TEORYA NG DISKURSO:  1. Teoryang Speech Act  2. Teoryang Indirect Speech Act  3. Teoryang Pragmatiks  4. Teoryang Ethnography  5. Teorya
Ano ang teorya ng nebula?

Ano ang teorya ng nebula?

a kind of theory that dean teng had made ang teorya na nabuo sa pamamagitan ng pagikot ng mga alikabok at nebula

Ano ang teorya ng pinagmulan ng wika?

ano ang dalawang teorya na pinagmulan ng wika?

Ano ang teorya ng migrasyon sa Pilipinas?

Ito ay teorya ni beyer -Nagsusulong ng hinuha tungkol sa tatlong grupo ng Tao- Negrito, indones at Malay bilang ninuno ng Filipino
Ano ang teorya ng big bang?

Ano ang teorya ng big bang?

isang malaking pag ssabog sa kalawakan
Ano ang teorya ng asyatiko sa pilipinas?

Ano ang teorya ng asyatiko sa pilipinas?

 Brunette Coleman was a pseudonym used by the poet and writer Philip Larkin (1922-1985). In 1943, toward the end of his time as an undergraduate at St John's College, Ox

Anu ano ang 5 teorya ng pilipinas?

Ang Teorya ng pinagmulan ng pilipinas ay ang "Plate Tectonic Theory" at ang paglitaw ng Pilipinas sa Sunda shelf. Pero ang pinaka malapit sa lahat ay ang Bulkanismo na nagsasa