Aral ng Islam?

shahadah-pagpapahag ng kanilang damdaminRamadan-buwan ng pag-aayuno ng mga Muslim
2 people found this useful
Thanks for the feedback!

Araling panlipunan anu ang kahulugan ng heograpiya?

Ang salitang heograpiya ay hango sa wikang Greek na geographia. Ang geo ay nangangahulugang "lupa" samantalang ang graphein ay "sumulat". Samakatuwid, ang heograpiya ay nangan (MORE)

Aral ng Ito ay isang kuwentong bayan ng Tinggiyan?

Ito ay isang kuwentong bayan ng Tinggiyan Noong unang panahon ay may mag-asawang may mabuting pagpapasunuran at pagmamahalan. Sila'y sina Adlaw at Bulan. Nagkaanak sila ng ma (MORE)

Katuruan ng Islam?

  What is Islam?: The name of the religion is Islam, which comes from an Arabic root word meaning "peace" and "submission." Islam teaches that one can only find peace in o (MORE)
In Islam

What is Sufism?

Sufi Islam is a mystical tradition typically found nested within Islamic communities. Its adherents meet under the tutelage of masters of law and scholarship to further their (MORE)
In Islam

The Wahhabi Movement

Islam, like Christianity, is composed of different denominations, subgroups that branch from the traditional religion. Sunni and Shia are the two major Islamic branches. The W (MORE)
In History

The Creation of a Religion: Islam

The religions of the world have helped define the society that exists today. Some of the largest religions in the world are Christianity, Judaism, Islam, Hinduism, and Buddhis (MORE)

Ano ang 13 kasanayan sa pag aaral ng araling panlipunan?

1.pagbasa ng pahapyaw 2.pagatatala3.pagbuo ng isang balangkas4.PAGGAWA NG MAGANDANG ULAT5.paglalagom6.paggamit ng talalatinigan7.paggamit ng insiklopedia8.paggamit ng almanake (MORE)

How can the Aral sea be realistically rehabilitated?

It is possible to build two canals connecting the Volga and Ob rivers in Russia to the Aral Sea...These are both large rivers and would give the Aral Sea the water it needs to (MORE)
In Uncategorized

What is the meaning of araling panlipunan?

ay isang katagang naglalarawan sa isang malawak ng mga pag-aaral sa iba't ibang larangan na kinakasangkutan ng nakaraan at kasalukuyang pakikipag-ugnayan at kaugalian ng mga t (MORE)

Muslim, Woman, Feminist: Where Does the Clothing Fit In?

There are numerous reasons why a person may choose to dress in the manner that she does, and for the Muslim woman, that is also true. And while those reasons can range anywher (MORE)

Muslim Postage Stamp and Alleged Terrorist Attacks

On September 1, 2001 the United States Postal Service issued its first Muslim Postage Stamp that commemorates two Muslim Holidays. The stamp features the phrase, Eid Mubarak, (MORE)