What would you like to do?

Dahilan ng pagkamatay ni manuel l quezon?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Manuel L. Quezon died because of Tuberculosis.
+ 12 others found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang mga nagawa ni Pangulong Manuel L Quezon?

"Madaming nagawang kabutihan si Manuel L. Quezon kaya dapat hangaan at gayahin natin ang mga kanyang nagawang kabutihan."     Pinahalagahan niya ang wikang pambansa.

Mga talumpati ni manuel quezon?

"aves de rapina "

Buod ng talambuhay ni manuel L QUEZON?

Please move this Q/A to the Filipino/Tagalog site.

Ano ang talambuhay ni Manuel L Quezon?

Ang talambuhay ni Manuel L.Quezon Si Manuel Quezon ay ipinanganak sa Baler,Quezon(ngayo'y Aurora) noong Agosto 19, 1878. Ang kanyang mga magulang ay sina G. Lucio Quezon at

Sino ang asawa ni Manuel L Quezon?

Aurora Aragon Quezon.. answered by: Azarcon QC

Mga programa at proyekto ni manuel l quezon?

  Noong 1935, ipinatupad ni Pangulong Manuel L. Quezon ang isang programa sa hustisya sosyal bunga ng marahas na pakikipaglaban ng mga magsasaka para sa kanilang karapatan

Tula tungkol sa buhay ni manuel L quezon?

ang tula tungkol kay manuel l. quezon. Si Manuel L. Quezon ay ipinanganak sa vigan.ilocos sur.sya rin ang unang presidente ng commonwealth