What would you like to do?

Dahilan ng pagkamatay ni manuel l quezon?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Dahilan ng pagkamatay ni manuel l quezon?
Manuel L. Quezon died because of Tuberculosis.
+ 12 others found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

You have such an inspiring story as you lost 70+ pounds after you were diagnosed as being pre-Diabetic. What did you do mentally, physically, and emotionally to make this transformation?

View Full Interview

Ano ang talambuhay ni Manuel L Quezon?

Ang talambuhay ni Manuel L.Quezon Si Manuel Quezon ay ipinanganak sa Baler,Quezon(ngayo'y Aurora) noong Agosto 19, 1878. Ang kanyang mga magulang ay sina G. Lucio Quezon at
Mga talumpati ni manuel quezon?

Mga talumpati ni manuel quezon?

"aves de rapina "

Buod ng talambuhay ni manuel L QUEZON?

Please move this Q/A to the Filipino/Tagalog site.

Sino ang asawa ni Manuel L Quezon?

Aurora Aragon Quezon.. answered by: Azarcon QC

Mga programa at proyekto ni manuel l quezon?

  Noong 1935, ipinatupad ni Pangulong Manuel L. Quezon ang isang programa sa hustisya sosyal bunga ng marahas na pakikipaglaban ng mga magsasaka para sa kanilang karapatan

Who is the grandfather of Manuel L. Quezon?

Fr. Jose Urbina de Esparragosa (March 19, 1810- March 2, 1863), the Franciscan parish priest of Baler, Tayabas (now Aurora) who arrived in 1840 from Esparragosa de la Serena,

Tula tungkol sa buhay ni manuel L quezon?

ang tula tungkol kay manuel l. quezon. Si Manuel L. Quezon ay ipinanganak sa vigan.ilocos sur.sya rin ang unang presidente ng commonwealth