What would you like to do?

Dahilan ng pagkamatay ni manuel l quezon?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Manuel L. Quezon died because of Tuberculosis.
+ 12 others found this useful
Thanks for the feedback!

WHO ARE THE children of manuel l quezon?

They had four children: María Aurora or "Baby" (1919-1949); María Zeneida or "Nini" (b. 1921); Luisa Corazón Paz (1924-1924); and Manuel Lucio, Jr. or "Nonong" (1926-1998).

Mga talumpati ni manuel quezon?

"aves de rapina "

What are the achievements of Manuel L Quezon?

Manuel Quezon's achievements include the following:   The foundation of national language and the institute for the  national language currently known as komisyon ng wikan

Sino ang asawa ni Manuel L Quezon?

Aurora Aragon Quezon.. answered by: Azarcon QC

When did manuel l quezon died?

Namatay si Manuel Luis Quezon noong August 1, 1944 sa Saranac Lake, New York dahil sa sakit na Tuberculosis. Kaya naman pinalitan siya ng kanyang pangalawang pangulo, Sergio

Speech of Manuel L Quezon?

Let Us Be True To Ourselves Manuel L. Quezon The Filipino is not inferior to any other man or any other race. His physical intellectual, and moral qualities are as excellent

What is L in Manuel L Quezon?

Luis

Anoang talambuhay ni manuel l quezon?

ano ang talambuhay ni manuel l. quezon

What are the mistakes of Manuel L Quezon?

dont know hahahahaahaha lol manuel l quezon is dangerous

Contribution of Manuel L Quezon?

naitatag niya ang "wikang pambansa"na filipino.Malaking kontribusyon/epekto ito sa bansa natin,dahil dito nagkaisa tayong mga pilipino.

Tula tungkol sa buhay ni manuel L quezon?

ang tula tungkol kay manuel l. quezon. Si Manuel L. Quezon ay ipinanganak sa vigan.ilocos sur.sya rin ang unang presidente ng commonwealth