What would you like to do?

Halimbawa ng di tuwirang pagtatanim?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

kamatis,kalamansi,rambutan,lansones,mangga,kataka-taka,talong,kalabasa at iba pa ay mga halimbawa ng di-tuwirang pagtatanim

Mozeal!~
11 people found this useful
Thanks for the feedback!

10 halimbawa ng pangungusap na nasa karaniwang ayos at 10 halimbawa ng pangungusap na nasa di-karaniwang ayos?

Karaniwang Ayos ng pangungusap kung ang nauuna ay ang panaguri kaysa sa simuno/paksa. Hindi ginagamitan ng salitang "ay".    Halimbawa   Bumili ng tinapay ang bata.

Ano ang mga halimbawa ng karaniwan at di karaniwang ayos ng pangungusap?

karaniwan- ito ay hindi ginagamitan ng ay halimbawa: Matalinong bata si Nicole Siya ang naihalal na presidente May magagandang kinabukasan ang marurunong Matiisin ang may

Mga halimbawa ng tuwiran at di tuwirang layon?

hal. Si Ana ay bumili ng gamot para sa kanyang ina na maysakit ang tuwirang layon ay ng gamot sumasagot sa tanong na ano at tumatanggap sa panaguri ng bumili and di tuwirang l

Ano ang kahalagahan ng pagtatanim?

ano ang kahalagahan ng pagtatanim ng halamang ornamental

Halimbawa ng epiko ng pilipinas?

Ibalon isang Bicolanong epiko

Halimbawa ng iskultura ng pilipinas?

Mga bagay na nalililok na gawa sa kahoy o clay. Ang halimbawa nito ay mga wood carvings, sculptures of thins like dragon or jars

Halimbawa ng talata ng paghahalimbawa?

NagSimBa Kami Tuwing Linggo sa Sta.mesa

Magbigay ng halimbawa ng metapora?

Si Nestor ay isang pagong sa kabagalan