Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin nila sa iyo?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

don't do unto others what you don't want others do unto you.
1 person found this useful

What is a mong?

A mong is a person with downs sydrome. Who nickname each other calling them "mongs" . Certain people also refer a 'mong' to a person is is from Mongolia . Also could be referred to a 'male thong'.

What is in the monge?

Monge is the duality in linear programming. Its basic theorycomprises of the Kantorovich problem of optimally rearranging themeasure.

What is monged out?

It means someone who been taking recreational drugs such as cannabis and is too affected to function normally. The term 'monged' derives from 'mongol', an old English slang term for someone with Down's Syndrome or other learning difficulties. 'Mongol' is rarely used in this sense today, and is consi (MORE)

What does Bilib ako sa iyo mean in English?

Bilib ako sayo = i'm impressed with you. "Bilib" is the Filipino word for having a positive impression. So... "Bilib ako sayo" literally means "I have a positive impression of you." In some cases, it may mean "you inspire me" or "you are awesome."

Ano ang gusto mo sa isang kandidato?

Siguro'y iba iba tayo ng pananaw at opinyon ukol dito dahil maykanya kanya tayong natittipuan ngunit iisa lamang ang atinghangarin sa ating bansa. Yun ay ang mapaunlad ito at makilala sabuong mundo. Kung ako ang tatanungin, ibig ko sa isang kandidato ayisang taong may pananalig sa Diyos, makatarunga (MORE)

Ano ang masasabi mo sa kalikasan ngayon?

Inang- kalikasan Ang kalikasan ay nagbibigay, sa atin ng buhay. Buhay na maaari nating ipamana sa susunod na mga henerasyon. Subalit ito ay inaabuso ng mga Tao, Hindi nila alam na malaki ang pakinabang nito sa ating lahat. Kung maaari sana ay atin itong alagaan at pagyamanin sa ikabubuti nating (MORE)

Bakit wala sa kultura ng BANSANG JAPAN ang pagtutuli at ang ancient japan ay pinamamana sa henerasyon nila ang pagiging supot?

Ganito kasi yan ang pagtutuli ay simbolo na ikaw ay nasa ilalim ng kautusan at lahi ni Abraham,pinagpatuloy yan hanggang kay Moises at patuloy na ginagawa ng mga israelita at mga hudyo,lalo na ang mga Muslim kahit Hindi sila kalahi ni Jacob ay half brother naman ni isaac si ismael na kalahi ngayon n (MORE)

Ano ang masasabi mo tungkol sa lokasyon ng asya?

ang lokasyon ng asya ay ang pinakamalaking bahagi,bahag nito ang kalahati ng mundo.ang mga tao dito ay may ibat ibang paniniwala,kagaya ng mga chinese ilan sa kanila,ang mga desenyo ng kanilang bahay ay may kinalaman sa kanilang kultura,.

Ano ang pananaw mo sa kahulugan ng tunay na tagumpay?

ang tunay na tagumpay sa buhay ay hindi nasusukat at nababatay kung anung mayroon tayo ngayon, kung nagtagumpay man tayo sa trabaho, sa pag ibig o ano pa mang bagay na pinagwagian natin. dahil ang tunay na tagumpay ng buhay ay makakamit lamang kung magiging kuntento tayo sa mga bagay na ipinagkaloob (MORE)

Sino sino ang mga ekonomista at mga nagong kontribusyon nila sa larangan ng ekonomiks?

David Hume- nagpapatupad ng "Gold-Flow Mechanism". Colbert-Ministro ng panalopi ni Haring Louise XIVna sabi na angagrikultura ang tanging pinagmulan ng pang ekonomikong kalabisan. - dapat alisin ang restriksyon sa kalakalan ng mais at iba pang produkto. Quesnay-Doctor ni Haring Louise XIV -inih (MORE)

Paano makakatulong sa iyo ang pag-aaral ng kasaysayan?

nakakatulong ito upang malaman mo kung san ka nanggaling ...cyempre...ikaw, pano ka mabubuhay kung di mo alam kung san ka galing ;) kailangan mo nito upang masagot mo ang mga tanung ngaun ...related sila.ang ngaun at dati..kung ano ang ginawa dati,, ang bunga ay aanihin ngaun.

Ano ang ponemang supra segmental ipaliwanag mo nga sa akin?

The Ngbandi tone change that marks a plural subject is a different matter. The concatenation analysis is not only clumsy and counterintuitive (the morphology is NOT things in a string, like a root plus a suffix), it does not say what we want to say. As stated, it makes the stem with the tone chang (MORE)

Paano mapapakita ang pagmamalasakit sa kapwa?

Maipapakita ko ito sa pamamagitan ng pagtulong at pagmamahal sa kapwa na walang hinihintay na kapalit. Pilit mo syang iintindihin kahit na alam mong masyadong Komplikado ang kanyang sitwasyon. Damayan mo sya, magtatanung ka kung anu ang pwede mong maitulong, gagawin mo ang lahat sa abot ng iyong (MORE)

Paano makatutulong sa iyo ang pag-aaral ng Kasaysayan?

Makakatulong ito sakin upang malaman ang nangyari noong unang panahon at para lumawak ang ating kaisipan tungkol sa ating kasaysayan.Dahil malaking tulong ang maibibigay nito sa akin para sa darating na panahon na ating haharapin,,upang mayroon tayong paghahambingan ng mga pangyayari na naganap o ma (MORE)

Ano aral ang na pulot mo kwento sa ibong adarna?

ang aral na mapupulot sa kwentong ibong adarna: Wag magtanim ng galit sa kahit sinong tao, kaibigan man o kapatid. Siguradong magtatagumpay ang tao kung siya'y magiging matiyaga at mabait....hindi magtatagumpay ang taong sakim, at may masamanhg ugali. Walang nakukuhang karangalan ang hindi matiya (MORE)

What actors and actresses appeared in Ligaya ang itawag mo sa akin - 1997?

The cast of Ligaya ang itawag mo sa akin - 1997 includes: John Arcilla as Polding Cherry Borja as Hospitality Girl Joseph Buncalan as Traveling Salesman Heidi Carlos as Hospitality Girl Myrna Castillo as Susan Thelma Daquiwang as Hospitality Girl Eva Darren as Gunda Marie De Castro as Jenny Rachel D (MORE)

What actors and actresses appeared in Huwag mong isuko ang laban - 1996?

The cast of Huwag mong isuko ang laban - 1996 includes: Blandino Alvin Anson as Gangster Ricardo Cepeda Renato Del Prado Berting Labra Edgar Mande Lorenzo Mara Vina Morales as Cecilia Don Pepot Rey Pumaloy Ronnie Ricketts as David Miguel Rodriguez Cheche Salvador Charina Scott as Cheska Val Victa as (MORE)

What actors and actresses appeared in Ako ang lalagot sa hininga mo - 1999?

The cast of Ako ang lalagot sa hininga mo - 1999 includes: Ariel Abedda as Soldier Dan Alvaro as Ronaldo Danny Amador as Goons Ed Bellen as Goons Alex Bolado as Hitman Bernard Bonnin as Hepe Maggie Dela Riva as Mrs. Cervantes Romy Diaz as Baldo Mylene Diaz as Bikers Erick Esguerra as Ron-Ron Boy Fer (MORE)

What actors and actresses appeared in Para sa iyo ang huling bala ko - 1991?

The cast of Para sa iyo ang huling bala ko - 1991 includes: Roldan Aquino Dindo Arroyo Ed Belen Turko Cervantes Louella de Cordova Justine Fernandez Richard Gomez as Quintin Subas Herrero as Don Basilio Dick Israel as Danilo Frank Lapid Dencio Padilla Jimmy Reyes Ruben Rustia Rey Solo Vic Varrion Ru (MORE)

What actors and actresses appeared in Asawa ko huwag mong agawin - 1987?

The cast of Asawa ko huwag mong agawin - 1987 includes: Ena Alli as Nenita Debraliz as Nina Marie Barbacui as Maid Gretchen Barretto as Agnes Alfred Barretto as Officemate Kess Burias as Ruth Cris Castillo as Lou Noel Colet as Monching Gabby Concepcion as Mike Ledesma Sheryl Cruz as Maritess Malen D (MORE)

What actors and actresses appeared in Inagaw mo ang lahat sa akin - 1995?

The cast of Inagaw mo ang lahat sa akin - 1995 includes: Robert Arevalo as Arcadio Tirso Cruz III as Peping Jess Evardone as Padre Marilyn Mortiz as Tatlong Babae Eric Quizon as Joey Snooky Serna as Clarita Maricel Soriano as Jacinta Merle Suba as Tatlong Babae Yoly Unabia as Tatlong Babae

What actors and actresses appeared in Huwag mong buhayin ang bangkay - 1987?

The cast of Huwag mong buhayin ang bangkay - 1987 includes: Jestoni Alarcon as Robertito Jojo Alejar as Jessie Rita Avila as Julie Ricky Davao as Gabriel Ernie David as Dagul Celia Guevarra as Puring Eddie Infante as Father Augusto Pong Pong as Peter Ruben Rustia as Lucio Romnick Sarmenta as Boyet J (MORE)