What would you like to do?

Iba't-ibang dynastiya sa tsina?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

dynastiya dynastiya
4 people found this useful
Thanks for the feedback!

Iba't ibang kahulugan ng panitikan ayon sa iba't ibang manunulat?

1.Honorio Azarias- nagpapahayag ng damdamin hinggil sa mga bagay-bagay sa daigdig sa pamumuhay sa lipunan at sa pamahalaan at sa kaugnayan ng kaluluwa sa bathalang lumikha. 2.

Iba't ibang pakahulugan ng pagbasa ayon sa iba't ibang manunulat?

Ang pagbasa ay paraan ng pagkilala, pagpapakahulugan at pagtataya sa mga simbolong nakalimbag (Austero, et al., 1999)Ang pagbasa ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan na kah

Iba't ibang nota para sa musika?

ibat ibang uri na may nota  

Ano ang iba't ibang ekspedisyon sa Pilipinas?

tinatawag itong na iba`t-ibang pamamaraan ng naman bawat ibang layunin

Iba't ibang uri ng sinaunang tao sa pilipinas?

Negrito-na unang grupo ng tao dito sa pilipinas -dumaan sa mga tulay na lupa Indones-ang pangalawang grupo ng tao dito sa pilipinas -ang iba ay dumaan sa mga tulay na lu

Ibigay iba't-ibang wika sa pilipinas?

Mga buhay na wika [baguhin]   Ang mga sumusunod ang 175 wika sa Pilipinas:   * Agta (Alabat Island)  * Agta (Camarines Norte)  * Agta (Casiguran Dumagat)  * Agta (C

Ang mga kontribusyon ng Tsina sa kabihasnan?

ang paggamit ng tanso, ang unang lunar calendar, unang karwaheng pandigma, at unang papel.

Iba't-ibang rehiyon ng mga bansa sa asya?

ndi ko alam ... kya nga tnatnong ko qng ano bwct wlang npala !