What would you like to do?

Iba't-ibang uri ng pangatnig tagalog?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Uri ng Pangatnig: pamukod paninsay panubali pananhi panlinaw panulad panapos
18 people found this useful
Thanks for the feedback!

Iba't-ibang uri ng teorya?

Teoryang pampanitikan    RomantisismoNaniniwala ang mga romantisist na ang tao ay may kapasidad na bumuo ng sarili nilang daigdig. Sa panahon ng mga suliranin makakalikha

Iba't-ibang uri ng mapa?

  mapang pisikal- pisikal na katangian ng lugar kgya ng bundok,burol,kapatagan.   mapang pulitikal- dibisyong pulitikal tulad ng lalawigan,lungsod at bayan.   mapa n

Iba't-ibang uri ng tempo?

Lento-mabagallargo-mbagal na matatagandante-mabagalmoderato-katamtamang bilisallegro-mabilisvivace-mas mabilis sa allegropresto-mabilis na nagmamadaliaccelerando-papabilisrita

Iba't-ibang uri ng grap?

ano ang ibat' ibang uri ng graph?. 1.bar graph. 2.picto graph. 3.line graph. 4.circle graph. 5.pie graph

Iba't-ibang uri ng pangatnig at kahulugan?

Ang pangatnig ay ang mga salita o lipon ng mga salita at kataga na ginagamit sa pag-uugnay ng isang salita sa kapwa salita, ng isang parirala sa kapwa parirala, o ng isang pan

Iba't-ibang uri ng panaguri?

Panaguring Pangngalan Panaguring Pawatas Panaguring Pandiwa Panaguring Pang-uri Panaguring Panghalip panaguring Pangabay

Iba't ibang uri ng pang - uri?

ANG PANG URI AY SALITANG NAGLALARAWAN SA TAO,BAGAY,AT HAYOP panguring pamilang at panguring naglalarawan panguring pamilang at panguring naglalarawan panguring pamilang at pa

Iba't-ibang uri ng pananaliksik?

Answer. 1.EMPIRIKAL- galing ito o batay sa karanasan o eksperimento kaya malasiyentipiko. 2. GAMITING PANANALIKSIK- ginagamit ito batay sa hinihingi ng panahon at gumagamit