What would you like to do?

Ilang linggo bago maramdaman ang sintomas ng pagbubuntis?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

pangalawang buwan ng pagbubuntis ay makakramdam na ng sintomas kagaya ng nausea at vomiting,craving at pagka sensitive sa pangangamoy.Pero may mga iba din na halos walang nararamdamang sintomas maliban lang sa paglaki ng tyan at pagkawala ng regla
4 people found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

Are there any games that you like because they make you think in unusual ways, or have unusual gameplay mechanics?

View Full Interview

What would you like to do?

Ekonomiya ng pilipinas bago dumating ang kastila?

bago dumating ang kastila, may ekonomiya na ang pilipinas. tayo ay nangaso, nangisda, nagtanim nga palay at nakipag-kalakalan na tayo sa iba pang mga bansa gaya ng tsina at In (MORE)

What would you like to do?

Halimbawa ng tula para sa linggo ng wika?

BASAHIN NG MABUTI:Ngunit marami rin akong napapansin Sa mga Pilipino sa labas ng bansa natin - Halos talikuran na ang kultura't wikang angkin, Masalimuot na dahilan nito (MORE)

Natural Gas and Liquid Propane Appliances: Know the Difference

A common misconception that people have is presuming that all gas appliances use the same type of fuel; however, two types of gas exist for home appliances: natural gas (NG) a (MORE)

Watch These Twins React When Their Dad Comes Home. Adorable!

Is there anything cuter than twins? Watch as these two react when their dad comes through the door.Their dad is about to walk in the door, and they immediately greet him with (MORE)

Celine Dion Battles To Hold Back Tears As She Says Goodbye To Her Amour.. And Thank You To Her Fans.

Prayers go out to Celine Dion and her family.. May Rene rest in peace, Amen..Celine Dion was overwhelmed when she returned to the Caesars Palace's Colosseum in Las Vegas, on W (MORE)