What would you like to do?

Ilang linggo bago maramdaman ang sintomas ng pagbubuntis?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ilang linggo bago maramdaman ang sintomas ng pagbubuntis?
pangalawang buwan ng pagbubuntis ay makakramdam na ng sintomas kagaya ng nausea at vomiting,craving at pagka sensitive sa pangangamoy.Pero may mga iba din na halos walang nararamdamang sintomas maliban lang sa paglaki ng tyan at pagkawala ng regla
5 people found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

"Eye Candy" is filled with unexpected thrills...what's one storyline that has really surprised you? Was there a scene or episode that when you read the script you couldn't believe?

View Full Interview

Ekonomiya ng pilipinas bago dumating ang kastila?

bago dumating ang kastila, may ekonomiya na ang pilipinas. tayo ay nangaso, nangisda, nagtanim nga palay at nakipag-kalakalan na tayo sa iba pang mga bansa gaya ng tsina at In
Saan matatagpuan ang isla ng Sabah at ilang kilometro?

Saan matatagpuan ang isla ng Sabah at ilang kilometro?

ito ay amtatagpuan sa hilagang bahagi ng Borneo. Ito ay may layong 1,143 kilometro mula sa Maynila habang ito ay may layong 1,678 kilometro mula sa kuala lumur, kapital mg Mal

Kalagayan ng kabuhayan ng pilipinas bago dumating ang kastila?

base sa mga eksperto bago dumating ang mga espanyol ang hindi lubusang maunlad ang ekonomiya ng pilipinas 1 masagana at namumuhay kahit papaano ang mga pilipino bago dumating