What would you like to do?

Larawan ng mga instrumentong etniko?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Larawan ng mga instrumentong etniko?
gabang kulintang

plauta kalaleng
gong insi
diwdiw-as
+ 42 others found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

As in the previous question, you suggest that it makes logical sense to follow the British convention by placing non-integral punctuation outside the quotes. This is somewhat common on the Internet, but still far from convention in most writing in the U.S. Do you expect this to catch on? If so, how long do you think it will take to mainstream?

View Full Interview
Mga bahagi ng aklat at larawan?

Mga bahagi ng aklat at larawan?

BAHAGI NG AKLAT:     Pamagat (TITLE)   Pasasalamat (ACKNOWLEDGMENTS)   Paunang Salita (INTRODUCTION)    Talaan ng Nilalaman (TABLE OF CONTENTS)   Mga Ku

Larawan ng pangkat etniko?

ito ay tumutukoy kung saan ang ibat ibang rehiyon ay may sari sariling pangkat etniko tulad nga t boli sa maranao.meron din sila isinasagawa batay sa kanilang tradisyon.

Mga larawan ng etniko?

anoano ang mga larawan ng instrumentong etniko?
Mga pangkat etniko ng pilipinas?

Mga pangkat etniko ng pilipinas?

Ang mga pangkat etniko ay ibat-iba tulad na lang ng pangkat etniko sa luzo,visayas,at mindanao OK so the official trailer in "mga pngkat etniko" is there few leaving in Philip

Larawan ng mga gulay?

Sorry for the words but i don't have any images hope this works: Carrots Alovera Lagundi Eggplant Ampalaya