What would you like to do?

Mga halimbawa ng larawan ng pangkat etniko?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

bolinao is one example of pangkat etniko
+ 13 others found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang ibig sabihin ng Pangkat Etniko?

anG panGkat 3tnik0 aY anG tawaG sa mGa taonG saMa-saManG naniniRahan sa iSanG |uGaR Na May SaRiLinG wiKa,KauGaLiaN,tRadisyoN aY PaNiniwaLa.......Yun LanG .. ;)) ...Add nIo

Halimbawa ng larawan ng kanlurang asya?

anong aspeto ang nagpating ngpagsulong ng kabihasnan sa kanlurang  asya?

Mga halimbawa ng unlapi?

naglaba umawit maganda maligaya umabang nagsulat maliksi umasa nagtulog mainit by: Marianne Rose Abang Jaro 1 Elementary School

Mga halimbawa ng sawikain?

5 halimbawa ng sawikain

Halimbawa ng mga panlapi?

mag,nag,pag,ma,an,in halimbawa salitang -ugat ay ganda plus unlaping "ma" magiging maganda

Mga halimbawa ng klaster?

eroplano,keyk,plato,darroca

Mga pangkat etniko ng pilipinas?

Ang mga pangkat etniko ay ibat-iba tulad na lang ng pangkat etniko sa luzo,visayas,at mindanao OK so the official trailer in "mga pngkat etniko" is there few leaving in Philip