What would you like to do?

Mga impluwensya ng hapones sa pilipinas?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

bahagi pa rin ng mga impluwensiya ng mga hapones ang mga pagkaing tulad ng sishi,sashimi,tempura, at iba't ibang uri ng noodles tulad ng ramen,yakisoba,udon at soba.Natutunan rin natin sa kanila ang pagsuot ng bata de banyo at pagyukodsa kapwa bilang tanda ng paggalang.
+ 159 others found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

Alessandra Ambrosio, Ana Beatriz Barros and Irina Shayk are all celebrity judges on "Model Turned Superstar." How valuable is their expertise on the show?

View Full Interview

Impluwensya ng mga hapones?

  Napakiliala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat.......at ang mga pagkain at mga manga at pelikula 

Impluwensya ng mga amerikano sa pilipinas?

Ang mga Amerikano ang nagpakilala sa atin ng kanilang sistema ng edukasyon na hanggang ngayon ay ginagamit natin. Ang mga Amerikano ang nagpakilala sa atin ng kanilang sistema
Mga halimbawa ng mga ilog sa pilipinas?

Mga halimbawa ng mga ilog sa pilipinas?

 Ilog Agno   Ilog Agus   Ilog Agusan   Ilog Cagayan   Ilog Marikina   Ilog Pasig   Ilog Siniloan   Ilog Mal

Mga programa ng mga pangulo sa pilipinas?

ama ng masang pilipino-joseph estrada strong republic-gloria tuwid na daan-pnoy pilipino muna-carlos p garcia
Impluwensya ng arabe sa pilipinas?

Impluwensya ng arabe sa pilipinas?

inimpluwensya nila satin ang ang relihiyong Islam at paniniwala sa jos ng Muslim na si Allah at ang aklat na tinatawag na koran.sila ay merong oras para puriin ang jos na ang