What would you like to do?

Mga larawan ng anyong lupa sa asya?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

talampas ,
+ 20 others found this useful
Thanks for the feedback!

Lahat ng anyong lupa sa asya?

MGA ANYONG LUPA SA ASYA: 1. Banaue Rice Terraces (Philippines) 2. Mount Everest (Nepal) 3. Bali Island (Indonesia) 4. Komodo Island (Indonesia) 5. Mt. Mayon (Philippines) 6.

Isa isahin ng mga anyong tubig at lupa sa Asya?

MGA ANYONG LUPA SA ASYA: 1. Banaue Rice Terraces (Philippines) 2. Mount Everest (Nepal) 3. Bali Island (Indonesia) 4. Komodo Island (Indonesia) 5. Mt. Mayon (Philippines) 6.

Mga larawan ng anyong lupa at tubig?

burol.bundok.kapatagan.bulubundukin.talampas.lambak.bulkan.pulo.karagatan. lawa,ilog,sapa,batis.look.dagat.bukal

Anyong lupa sa asya?

Ang mga anyong lupa sa asya ay:   Fertile Cresent   Mount Everest   Bannawe rice terraces   Mount Apo   Khyber Pass   Borneo Rainforest   Chocolate

Mga anyong lupa at anyong tubig sa asya at daigdig?

MGA KILALANG ANYONG LUPA SA BUONG DAIGDIG: 1. Banaue Rice Terraces (Philippines) 2. Mount Everest (Nepal) 3. Bali Island (Indonesia) 4. Cappadocia and Goreme Valley (Turkey) 5

Epekto ng mga anyong lupa at tubig sa mga rehiyon sa asya?

para sakin nakaka-apekto ito dahil Hindi mabubuo ang isang lugar kung walang anyong lupa at tubig dahil ito ang kumakatawan indi lamang sa asya kundi sa buong mundo,dahil dito

Lahat ba ng anyong lupa sa asya?

Mga anyong lupa sa asya ay ang mga anong uri ng mga bundok tulad ng Mount Everrest, Mount Apo, Mount Pinatubo, at iba pa.

Ano ang mga anyong lupa sa Asya?

MGA ANYONG LUPA SA ASYA: 1. Banaue Rice Terraces (Philippines) 2. Mount Everest (Nepal) 3. Bali Island (Indonesia) 4. Komodo Island (Indonesia) 5. Mt. Mayon (Philippines) 6.