What would you like to do?

Mga pangkat etniko ng pilipinas?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ang mga pangkat etniko ay ibat-iba tulad na lang ng pangkat etniko sa luzo,visayas,at mindanao OK so the official trailer in "mga pngkat etniko" is there few leaving in Philippine's and there everywhere when you go to "tagalog" "Ilocos" and many more you see a "etniko" there leaving like other peoples there not a like in USA NEW YORK ETC. that's all i know because I'm only grade 6 my name is demie grace a dalogdog hope i help you.*******************************************************
+ 19 others found this useful
Thanks for the feedback!

Larawan ng pangkat etniko?

ito ay tumutukoy kung saan ang ibat ibang rehiyon ay may sari sariling pangkat etniko tulad nga t boli sa maranao.meron din sila isinasagawa batay sa kanilang tradisyon.

Ano ang mga pangkat-etniko sa Luzon?

Tagbanua, Tinguian, Mangyan, Ifugao, Kalinga, Itawes, Gaddang, Kankana-ey, Ilonggo, Ibaloy bicolano ,pangasenese

Ano ang mga pangkat etniko sa Visayas?

waray, boholanon, magahak, cebuano, ilonggo, maranao, monobo, bisaya at badjao..    Iba't ibang Kasagutan:     1. Ang mga pangkat-etniko sa visayas ay ang boh

Anu-ano ang pangkat etniko sa Pilipinas?

,..,pangkat etniko sa pilipinas- ito ay mga lugar sa pilipinas na mga Tao na pinagsama ang educasyon,lipunan at lipi...........nabuo 2 sa salitang charity