Follow

The Minneapolis Books Examiner said that The Boy in the Woods is "in the vein of early Stephen King or some of Dean Koontz's stronger single novels." How have successful thriller novelists, perhaps Stephen King and Dean Koontz themselves, influenced your writing?

View Full Interview

Paano mo malalaman kung gusto ka ng lalaki?

...WeLL Sbi NiLa KaPAg inaAsaR ka DaW o nagPapAnsiN Sau.....tInGiN DIn NG tInGiN sAU......AT KaPAg tUmInGiN ka NAMAn yUyUkO sYA o Iiwas......kAPaG LagI KA nianG kINAkaUsAp..at