Pangalan ng pag aalsa sa mindanao laban sa mga espanyol?

Pangalan ng pag aalsa sa mindanao laban sa mga espanyol?
dahil sa pagtatag ng homestead