Pangalan ng pag aalsa sa mindanao laban sa mga espanyol?

dahil sa pagtatag ng homestead