Piyesa ng balagtasan?

Piyesa ng balagtasan?
sos tae ka putang ina mu
1 person found this useful

Words that have ng in them?

song, long, belong, wrong, longest, strong, tonguesing, king, ring, wing, sting, fling, thing, cling, swingbang, rang, sang, ganghung, rung, stung, sprungyoung, tongue, amongb… (MORE)