Sa pangangalaga sa wika at kalikasan wagas na pagmamahal ay talagang kailangan?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Sa Pangangalaga Ng WIKA at Kalikasan

Wagas Na Pagmamahal ay sadyang kailangan
by: solicita felicioSa paglalang ng sangkatauhan, binigyan nang kulay ng maykapal
ang madilim na kalawakan.
Nag saboy,nag palaganap ng maningning na liwanag
na bumuo sa araw.

Kasabay ng paglikha ang pag buo na kalangitan na siyang
kabaligtaran ng kalupaan,
Binigyan ng kulay ang mga kagubatan ,kasama sa paglalang
ng buhay ng inang kalikasan.

Binigyan ng puwang na mabuhay ang tao ng diyos
Sa maganda niyang obra.
Ito ay ang mundo, ang mundo na may
magagandang tanawin,mga puno hitik sa bunga,kaparangang kulay berde.

Tayo ay binibiyayaan ng magandang regalo mula sa maykapal.
Ang kanyang likha ay walang pag aatubiling ipagkatiwala sa kamay
ng kanyang mga nilalang gaya ng tao. ,
Ngunit tao ay sadyang gahaman at abusado, kanyang gawa ay di makatao,
mga bundok,puno pawang na kalbo.

Mga hayop ngayon ay tuliro walang mga tirahan walang pangmakunan
ng makakain sa kagubatan, di man lang nahabag sa inang kalikasan.
na pundasyon ng karangyaan.
kapag si inang kalikasan ang nag wala siguradong buhay mo ay
walang kawala.

Ganun din naman wikang tinalaga ng diyos sa bawat rehiyon at bansa,
yaman ng pilipinas wikang kanyang namulatan naghinagpis ang bayan ng may
panggulong dayuhan.
Niyurakan at pinagtawanan ang wikang kinagisnan ngunit
ang ating mga bayani ay lumaban.

karapatan ng pilipino pinagpilitan at ating nakamtan ang kasarinlan ng bayan,
sa panuto ni gat.jose rizal "ang di mag mahal sa sariling
wika ay higit pa ang amoy sa mabaho at malansang isda''.
dugo't pawis buhay ang ginugol ng lahat upang makamtan ang
wikang ating pangarap.

sa dikalaunan,naging pambansang wika ng pilipinas wag sanang kalimutan o pagpilitan.
ang ating sarili sa pag ampon ng salita ng ibang lahi,upang masumpungan
ang landas tungo sa kapayapaan.
ang wika at kalikasan ay sadyang kaylangan ,parehong handog ng may kapal,
ngunit ngayon kapwa nasira at pinagsamantalahan.

Wagas na Pagmamahal ay Sadyang Kaylangan upang sila'y tunay na pangalagaan,
tulad ng pagmamahal ng diyos sa sangkatauhan
kalagayan ng wika't kalikasan muli nating tunghayan at alagaan,
iyo nalamang ba siyang pababayaan???
o pag mamahal mong wagas ang siya mong ilalaan.

Samasama tayong protektahan at pagyamanin ang atng wika at kalikasan ito
ang susi sa atin tungo sa pagunlad wag mo sana pabayaan ang regalo sayo ng may kapal.
+ 23 others found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

You've got the lead role in a TV show that is making great waves. Are you hoping to land a lead role in a Hollywood blockbuster as well?

View Full Interview
In Science

Ang reyna ng timog ba na sinasabi sa bibliya ay propetang lilitaw mula sa mga pulo-pulong isla ng asya?

ayon sa ISAIAH 60:1-9 ang REYNA ng KATIMUGAN ay magsisilang ng kaluwalhatian ng panginoon at ayon naman sa aklat ng ISAIAH 24:15 luwalhatiin ang panginoon sa silanganan ang pa (MORE)
In NAS

Computer Networking Basics and SAN vs. NAS

Put simply, both the NAS, or network-attached storage, and SAN, or storage area networks, network-storage options exist to serve data to clients on a network. Both of them eli (MORE)
In NAS

Does Your Company Need a Dedicated NAS Box?

Network Accessible Storage, or NAS, is the term used to describe dedicated storage devices with built-in networking capabilities. NAS boxes contain one or more high-capacity h (MORE)

SAS Airlines Baggage Requirements and Information

Carrying for baggage is an important part of air travel. Each passenger is allowed to take one bag on board an airplane free of charge; as long as it doesn't exceed 50 pounds. (MORE)
In NAS

Understanding NAS and File Virtualization

A network-attached storage (NAS) system provides a means to store organization data over a network of servers. Without proper management, accessing such data is cumbersome to (MORE)
In Storage

Understanding the Difference: NAS vs. SAN Storage

A SAN (storage area network) and NAS (network attached storage) are two primary options for large storage across a network. Both have storage devices unique to their solution (MORE)
In NAS

The Best Network Attached Storage for Home Networks

With a home network NAS device, you have access to all your files from any computer in any room of your house. NAS stands for network-attached storage, and it gives you the po (MORE)
In Biomes

Artikulo tungkol sa kalikasan?

Global Warming sa Pilipinas - (Sulating Pormal) Maraming isyu ang kinakaharap ng ating bansa sa kasalukuyan. Ngunit kung ako'y bibigyan ng pagkakataon na maging bahagi ng mga (MORE)

Talumpati tungkol sa kalikasan?

kalikasan ?masasabi pa ba nating LIkas ito kung usok dito , usok  doon ? wala na ang bukid na sinasaka ni itay noon . wala na ang  taniman ng puno ni inay ngayon puro strakt (MORE)

Tula ukol sa pagpapahalaga ng kalikasan?

Ang ganda ng kalikasan ay tunay na yaman Bahagi na ito ng aking kabataan. Ito ang pundasyon nang ating kinabukasan. Kaya't pagsisikapan kong ito'y pagkainggatan. Ang gubat sa (MORE)

Anu ang kahalagahan sa atin ang kalikasan?

Ang bansang pilipinas ay isa sa pinakamayamang bansa sa Asya, hindi mayaman sa salapi pero maunlad sa likas na kayamanan. Gaya ng kasabihan, "hindi lamang ginto ang kumikinang (MORE)

Anu ang pinagkaiba ng likas na wika sa artipisyal na wika?

likas at artipisyal na wikaPinagaralan naman namin ngayon ang tungkol sa likas at artipisyal na wika. Ang likas na wika ay natutuhan nang hindi namamalayan ng tao at umuunlad (MORE)