What would you like to do?

Ugong o tunog ng instrumentong pangmusika?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

organ
Thanks for the feedback!

Ano tunog ng helicopter?

wrang!wrang!wrang!

Ano ang tunog ng tren?

tsug!tsug!tsug!

Iba't-ibang paraan ng pagpapahayag ng emosyon o damdamin?

Mga Paraan ng Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin 1. Ang paggamit ng padamdam na pangungusap na may natatanging gamit. Sa pagsulat ng ganitong uri ng pangungusap, ginagamit ang

Halimbawa ng pagtatalo o argumento?

halimbawa:tungkol sa pagtatalo sa RH BILL..o tungkol doon sa SONA ni pang,NOYNOY.ito ay halimbawa ng pagtatalo