What would you like to do?

Ugong o tunog ng instrumentong pangmusika?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

organ
+ 8 others found this useful
Thanks for the feedback!

What would you like to do?

Liham ng Pagbili o Pag-order ng Bilihin?

Mababang Paaralan ng Abad Santos Rizal St.,Paranaque Marso 15 .1999 Gng.Paula Reyes Adoracion Flower Shop 12 Rizal Avenue,Mnila Gng.Paula Reyes: Mangyari lamang pong padalhan (MORE)

Natural Gas and Liquid Propane Appliances: Know the Difference

A common misconception that people have is presuming that all gas appliances use the same type of fuel; however, two types of gas exist for home appliances: natural gas (NG) a (MORE)

Watch These Twins React When Their Dad Comes Home. Adorable!

Is there anything cuter than twins? Watch as these two react when their dad comes through the door.Their dad is about to walk in the door, and they immediately greet him with (MORE)

Desperate Family Smash Into Tomb of Pregnant Teenager Who Woke Up Screaming and Banging After...

Dramatic video captures this Honduran family desperately breaking into their daughter's tomb. She was only 16 when they buried her, and pregnant. So sad! But the real nightmar (MORE)

DIY Wireless Phone Charging Pad for less than $15

Don't spend a fortune on a wireless charging pad. No matter what type of phone you have, you can make your own in a few minutes with just a few parts. Here's the step-by-step (MORE)

What would you like to do?

Iba't-ibang paraan ng pagpapahayag ng emosyon o damdamin?

Mga Paraan ng Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin 1. Ang paggamit ng padamdam na pangungusap na may natatanging gamit. Sa pagsulat ng ganitong uri ng pangungusap, ginagamit ang (MORE)

What would you like to do?

The answer (1 issue) Details
  • Contains user information or spam

Ano ang tipo o antas ng komunikasyon?

Antas ng komunikasyon ayon sa pakikipagkapwa: Level of Acquaintance- pinakamababaw na pakikipag-usap. Ngunit madalas gamitin magsalitang lumalabas sa ating bibig ngunit salat (MORE)

What would you like to do?

Ano ang kahulugan o katangian ng pabula?

Ang pabula o tinatawag ding kathang isip ay itinuturing na isa sa pinakamatandang anyo ng panitikan. Ito ay karaniwang isinasalaysay o ikinukwento sa mga bata upang mapalawak (MORE)

What would you like to do?

Lyrics ng o kay liit ng mundo?

ENGLISH It's a world of laughter A world of tears It's a world of hopes And a world of fears There's so much that we share That it's time we're aware It's a sm (MORE)