What would you like to do?

Ugong o tunog ng instrumentong pangmusika?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ugong o tunog ng instrumentong pangmusika?
organ
+ 8 others found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

We all came to know and love you as an actor when you played David "Tweener" Apolskis in "Prison Break." How did being part of the Golden-Globe nominated television series change your career?

View Full Interview

Ano ang tunog ng tren?

tsug!tsug!tsug!

Ano tunog ng helicopter?

wrang!wrang!wrang!
Ano ang ibig sabihin ng instrumentong perkusyon?

Ano ang ibig sabihin ng instrumentong perkusyon?

ibig sabihin ng perkusyon ay pinapalo tulad ng mga tambol,pompiyang, at timpani(parang katulad ng tambol pero may gulong sa paanan)
Mga tunog ng instrumento?

Mga tunog ng instrumento?

ano ang tunog ng gitara

Uri ng sasakyan at mga tunog?

kotse, jeep, toy car,, mayroong malakas at mahinang tunog