What would you like to do?

What Suliraning pangkapaligiran ng asya?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

mga larawan ng suliraning pangkapaligiran ng asya
+ 6 others found this useful
Thanks for the feedback!

Mga suliraning pangkapaligiran ng asya?

* pagkakaingin *labis sa pagputol ng mga kahoy *usok galing sa pabrika *usok galing sa sigarilyo *pagtapon ng mga basura sa mga yamang tubig *labis ng pagpapastol

Kasaysayan at heograpiya ng asya?

kasaysayan-isang agham na nakatuonsa paglalarawan ng mga nakaraang makabuluhang pangungusap.   heograpiya- tawag sa pag-aaral sa kaayusan at busyon ng lahat ng elemento sa

Uri ng klima asya?

1.tropical 2.tropical rainforest 3.tropical monsoon 4.tropical wer and dry savanna 5.arid at semi-arid 6.disyerto 7.steppe 8.temperate 9.maditerranean 10.sub

Mapa ng timog asya?

Isang mapa ng Asya ay matatagpuan sa iyong lokal na tindahan ng libro. Hindi namin maaaring magbigay ng mga mapa at mga larawan sa website na ito.

Anu-ano ang mga suliraning kinakaharap ng asya?

dahil sa pagtatapon ng basura kung san saan nag babara ang mga kanal at nag sasanhi ito ng baha sa mga kalsada kaya pag umuulan nag babaha ang mga kalsada pagkatapos ng ulan m

Kasalukuyang populasyon ng Asya?

Pangalang ng rehiyon at teritoryo, kasama ang watawat [2]   Lawak (km²)   Populasyon (Taya ng Hunyo 1, 2008)   Densidad ng Populasyon (bawat km²)   Kab