answersLogoWhite

0


Best Answer

bakit pinamagatang sandalangin?

User Avatar

Wiki User

∙ 10y ago
This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Atraso sa sandalangin ni joey arrogante?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

Poem of sandalangin by joey arrogante?

Tula: Sandalangin ni Joey A. ArroganteWow! Paredyahi talaga.Ang bigat!ng atraso ko Sayo.Alaws kasing breadpang-score ng damokaya nadodobol-kros Kita.Nagdurog ako,Nang dumaan Ka, kasama ng mga sikyo,bumahag ang buntot kobaka kasi mahalata nilana magkakosa tayopati ako isalvage nilakaya inisnab Kita.Sori Boss!Patawad!Heben, mulang ikosa Mo ako,sa pagkaklase ba.Pero nang magdisaper Ka,nagkawatak-watak lahatKasalanan ko!Sinira ng pagwawala koang pagtitiwala MoPati ng barkadakaya sising-alipin ako.Ang laki ng naging kapalitsa binalewala kong pakikisama Mo,nasugapa lalo ang buhay ko,nasira pati ulo kosa kamalasan,sa problema;naging demonyo ako,kaaway ng lahat-ng bahay, ng gobyerno, ng simbahan.Ayoko na!Hindi na kayang aking konsiyensiya.Ang hirap palang wala Ka!Sori Among!Patawad!Alam kong di- mapipiyansahan ang mga atrasoko sa 'Yo.Alam ko ring walang duda matutukso pa akodahil di-mabunot-bunot ang sukalna tumubo sa mundo kona nagpapadilim sa tinatakbuhan ko,kaya nagbabalik-luhod ako Sayokahit basag na ang pula ko,kahit basa na ang papel ko.Isang pakiusappakinggan Mo sana:pabawiin Mo naman ako,minsang tsansa na lang ba?itong-ito na lang!kailangang-kailangan ko kasiat wala na akong matatakbuhang ibana makikinig,na makakaintindi.Ikaw lamang.Sige na naman!pagbigyan Mo na akopara naman mahulug-hulugan koang mga atraso ko Sayoat sa kanilang lahat.Kung gusto Mo,para mabawasan ang galit Mo,pulbusin Mo ang dibdib konang maisuka ko na rinang lason sa katawan kong ito.Maawa Ka na, Manong!tulungan Mo ako!pagalingin Mo ako!baguhin Mo ako!ang toyo't talangka sa ulo kopakialis Mo!kahit papaanomakalakad lang uli ako nang diretso.Maawa Ka na, Manong!Tanggapn Mo uli ako kahit di nakakosa,Maski kakilala na lang basta.Sige na naman!Ibigay mo na sa 'kin ang adres Moat hahanapin ko ang bahay Moat oras na makita koipinangangako ko Sayo:Sasambahin ang ngalan Mo,Susundin ang loob Mo,Dito sa lupa…para…Patawad Diyos ko!


When was Ni Ni born?

Ni Ni was born in 1988.


Ni-Ni bond in Ni?

Covalent bond


What does baka ni natta no ni mean?

Baka ni natta no ni = I became stupid


When was Ni Diezmos Ni Primicias created?

Ni Diezmos Ni Primicias was created in 2003.


When was Ni Fu Ni Fa created?

Ni Fu Ni Fa was created in 2007.


When was Ni Rosas Ni Juguetes created?

Ni Rosas Ni Juguetes was created in 2008.


When was Ni ovde ni tamo created?

Ni ovde ni tamo was created in 2002-12.


What is the svarangal in Sangeetha jaathi mullai lyrics?

sa sa sa sa ni sa ni sa ni sa re sa ni sa ni sa ga re sa ni ri sa ni dha pa dha ni sa re... re ga ri ga sa ga ri sa.. ni sa re.. ni sa re.. sa ni dha pa dha sa ni.. Sa Ni dha pa ma pa dha pa Sa.. Ni sa ni..ni Sa ni. ni sa ni dha pa pa .. ma dha pa.. ni.. dha sa ni dha pa ma pa Sa ri Ga.. sa re ga.. ni sa re ga ma pa Ga ma pa.. ga ma pa ma.. pa dha pa dha ni Re sa ni sa.. sa ni dha ni.. pa dha ni sa sa sa.. dha ni sa re ga re sa ni.. sa ni dha ni dha pa.. thakathaka thom, tharikita thom,thakajimi thom


What is the word formula of NI?

Ni (and not NI) is the symbol for the element nickel.


When was No ni Saku Hana no Yƍ ni created?

No ni Saku Hana no Yō ni was created in 2006.


What is the duration of Ni contigo ni sin ti?

The duration of Ni contigo ni sin ti is -2700.0 seconds.