Halimbawa ng liham na nagpapasalamat sa kaibigan bilang isang mabuting kaibigan?

mabuting kaibigan