History of ay ay kalisod-a visayan folk song?

it is the history of ay ay kalisod a visayan folksong it is the history of ay ay it is the history of ay ay it is the history of ay ay

it is the history of ay ay kalisod a visayan folksong it is the history of ay ay it is the history of ay ay it is the history of ay ay