How do you reset a zhu zhu pet?

by calling it cu cu pet