Is Ellen degeneras gay?

Lukes not bobbys bobbys not lukes n