Chinese Language and Culture

Lyrics of mutya ng pasig?

User Avatar
Wiki User
2009-04-12 08:12:37

MUTYA NG PASIG

Music by Nicanor Abelardo

Lyrics by Deogracias del Rosario

Kung gabing ang buwan

sa langit ay nakadungaw;

Tila ginigising ng habagat

sa kanyang pagtulog sa tubig;

Ang isang larawang puti at busilak,

Na lugay ang buhok na animo'y agos;

Ito ang Mutya ng Pasig,

Ito ang Mutya ng Pasig.

Sa kanyang pagsiklot

sa maputing bula,

Kasabay ang awit,

kasabay ang tula;

Dati akong Paraluman,

Sa Kaharian ng pag-ibig,

Ang pag-ibig ng mamatay,

Naglaho rin ang kaharian.

Ang lakas ko ay nalipat,

Sa puso't dibdib ng lahat;

Kung nais ninyong akoy mabuhay,

Pag-ibig ko'y inyong ibigay sushimi17@lycos.com


Copyright © 2020 Multiply Media, LLC. All Rights Reserved. The material on this site can not be reproduced, distributed, transmitted, cached or otherwise used, except with prior written permission of Multiply.