answersLogoWhite

0

May-akdang si Virgilio sagun

User Avatar

Wiki User

โˆ™ 2008-09-02 08:21:42

Best Answer

Si Virgilio Sagun ay isang huwarang mananaliksik sa larangan ng "Pawikan Conservation" sa Pilipinas. Ang kanyang mga akda ay ukol sa pagpapalipat-lipat ng lugar o migrasyon ng mga pawikan sa Pilipinas, konserbasyon ng pawikan, at iba pa. Si Virgilio Sagun ay may akda rin sa "Eco-toxicology". Ang kanyang mga akda ay nabibilang sa "Institute for Scientific Information".

User Avatar

Wiki User

โˆ™ 2008-09-02 08:21:42
This answer is:
User Avatar
Study guides

Which sentence suggests the least amount of psychic distance

Which sentence suggests the greatest amount of psychic distance

Which effect could best be created using an unreliable narrator

Which lists the typical steps of the creative writing process

โžก๏ธ
See all cards
3.5
โ˜†โ˜…โ˜†โ˜…โ˜†โ˜…โ˜†โ˜…โ˜†โ˜…
28 Reviews

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: May-akdang si Virgilio sagun
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

What is the falling action of the story the other woman by Virgilio samonte?

Si Tata Manuel igat maong


Who are Filipino scientist that are still alive and what did they invented?

si virgilio gala. Siya ang gumawa ng "vitamin beer". Pinaangalan siya kababago pa lamang at meron pa siyang inembento: ang "rice beer".


What is the personifications in The Cremation of Sam McGee?

i don't really know any specifics... one is the furnace roared


Who are the characters of si malakas and si maganda?

Si Malakas Si maganda si ibon at si bungal


What measurement system?

The SI, of course!The SI, of course!The SI, of course!The SI, of course!


Yes it is in spanish?

si, si es. spelling: si, si-es


When was Say 'Si Si' created?

Say 'Si Si' was created in 1935.


What is the duration of Si Si Senor?

The duration of Si Si Senor is 1140.0 seconds.


What is mean in french?

''Si'' is translated into various forms in clauses: Si / So : I am so desperate = Je suis si desespere (') Si / If : If it rains... = S'il (Si il) pleut Si / As : It is not as easy... = Ce n'est pas si facile (comparison) Si / Whereas Si / No matter how Et si / What if/ how about Si? / Did i hear you? : If I'm fine? = Si je vais bien? Si / Yes : (a response to a negative question) Aren't you ready yet? = Si Si (yes yes) I am


When was Si Si Senor created?

Si Si Senor was created on 1930-09-21.


Mga kagamitan ng arabe?

Si Marwin, Si Criscebeth, Si johnson ,Si Anet


How many moles of silicon are in 245 g of silicon?

1 mole Si = 28.0855g Si 245g Si x 1mol Si/28.0855g Si = 8.72 moles Si

People also asked