History, Politics & Society
Philippines Politics and Society
Mga tanong sa Tagalog

Modelo ni schramm?

Answer

User Avatar
Wiki User
11/15/2007

ito ay ang telepono, selpown, at ang radyo adobo si kyle