Nasa tao ang gawa nasa diyos ang awa ano ang ibag sabihin nito?

ang awa ay nasa diyos dahil siya ang tumutulong at nasa tao ang gawa dahil ang tao ang gumagawa ng mali o kasalanan