Nasa tao ang gawa nasa diyos ang awa ano ang ibag sabihin nito?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ang awa ay nasa diyos dahil siya ang tumutulong at nasa tao ang gawa dahil ang tao ang gumagawa ng mali o kasalanan
26 people found this useful

Ano ang kalikasan ng Tao?

Kung ang ibig mong sabihin ay kung ano ang likas sa Tao, masasabi kong likas itong mabuti dahil ang Tao ay ginawa ng Diyos na kawangis sa pisikal at maaring sa likas na kabutihan din nya. Likas din itong mapagmahal sa kapwa at matulungin. . At kung ganun na nga kailangan din nating alalahanin na ta ( Full Answer )

Ano ang katangian ng sinaunang tao?

Biblically ang frankly speaking, kung ano ang katangiang pisikal na tao ngayon ay ganoon din ang mga sinaunang tao. Sapagka't iisa lamang ang lumikha, nagdesign, gumawa o yumari sa lahat ng sali't saling lahi ng tao - walang iba kundi ang Dios na makapangyarihan sa lahat. 1. ISAIAS 41:4 "Sinong ( Full Answer )

Ano ang ibig sabihin ng emotion?

ang emotion ay karaniwang maihahantulad sa nararamdaman sa isang tao karaniwang pag-ibig,galit,sya,lungkot,at marami pang iba.... NICA...=0'

Ano ang ibig sabihin ng palayon?

Palayon - Ang pangngalan ay nasa kaukulang palayon kung ito ay ginagamit bilang: 1. Layon ng Pandiwa Halimbawa: Magbibigay ako ng regalo para sa aking ina. Pandiwa + Pangngalan - Ang pandiwa ay nangunguna kaysa pangngalan. 2. Layon ng Pang-ukol Halimbawa: Ang pagtitiis ng ina ay para sa ( Full Answer )

Ano ang ibig sabihin ng solstice?

A solstice is an astronomical event that happen twice each year when the sun's apparent position in the sky,as viewed from earth,reachest its northernmost or southernmost extremes.

Ano ang ibig sabihin ng kristiyanong sosyalismo?

nagsimula ang sosyalismong kristiyano sa England at lumaganap sa France at Germany. sinuportahan nito ang kainamang panlipunang demokrasya. binigyan-diin ang mensahe ng simbahan tungkol sa panlipunang etiko, lalo na ang pagtutulungan, pagkakapatiran at pansariling sakripisyo. Hindi nagtagumpay ang s ( Full Answer )

Ano ang kahulugan ng maka-diyos?

Ang makaDiyos ay pananalig,paggawa ng mabuting gawain,pagtulong sa kapwa ng bukal sa loob at pagtupad sa responsibilidad natin sa panginoong may taas.

Ano ang ibig sabihin ng kaunlarang pampulitika?

Ang maunlad na pulitika ay may pantay-pantay na pagtingin ang batas sa lahat ng Pilipino, kinikilala ang pasya ng nakararami at ginagalang ang karapatan ng ilang sumasalungat. Subalit hanggang may tiwaling opisyales na sa halip ay maglingkod ay inuubos ang kaban ng bayan, di makakamit ng Pilipinas a ( Full Answer )

Ano ang ibig sabihin ng hipotosis?

hypothesis sa english kamo? sa ingles ito ay tinatawag na"wild guess" o napakatamang sagot na makikita mo talaga ang kahulugan

Ano ang ibig sabihin ng pacer?

Philippine Agricultural Commision on Electrical Rates-By : TheffanyClaire Abrogar Iglopas > Pa-add sa fB pLs.

Ano ang ibig sabihin ng maphilindo?

Binuo ito upang maitaguyod ang pagtutulungang pampulitika, pangkabuhayan at pangkultura ng tatlong bansa. Ito ay nabuo noong Agosto 5, 1963

Ano ang ibig sabihin ng generous?

pwede mong tawaging pusong-mamon napakamatulungin sa mga nangangailangan o sa mga tao..a.k.a(also known as) kind

Ano ang ibig sabihin ng madlang?

The root word of 'madlang' is 'madla,' which in Filipino, means 'mass (of people)' or the 'masses.'

Ano ang kasaysayan at kahalagahan nito?

♥ Dahil sa ito ay ang ating kasaysayan .. kailangan natin itong pahalagahan dahil ito ang ating_sinilangan_.."> ating sinilangan .. at mahalaga ang kasaysayan dahil Hindi malalaman ang kwento sa dulo hangat Hindi alam_ang_una_.."> alam ang una .. ♥ Dahil sa ito an ( Full Answer )

Ano ba ang ibig sabihin ng komunikasyon?

Ang komunikasyon ay ay isang uri ng pakikipag-ugnayan o pakikipagtalastasan sa ibang tao na nagpapalitan ng ideya o opinyon at isang sistema o paraan ng paghahatid at pagtatanggap ng mensahe. .

Ano ang ibig sabihin ng heograpiya?

Ang heograpiya ay tumutukoy sa pag-aaral ng mga katangiang pisikal ng daigdig, ang pinagkukunang yaman at klima nito, at ang aspetong pisikal ng populasyon nito.

Ano ang teoryang ebolusyon ng tao?

Maraming teyorya batay sa ebolusyon ng tao: -> Teyorya ng "APES" / "HOMO's" kung saan sinasabi dito na tayong mga taong nilalang ay nanggaling sa mga unggoy. -> Teyoryang maka- Diyos kung saan sinasabi dito na tayo ay nanggaling sa may taas. -> Alamat ng Malakas at Maganda (di ko alam story neto ( Full Answer )

Ano ang alamat ng pinagmulan ng tao?

Ang pinag mulan ng mga Tao dahil sa ama ni Jesus at sya nag tulong sila para mabuo ito galing tayo sa lupa na binuo ng diyos.. Hindi pang habang buhay buhay ang mga mahal natin o mga ibang Tao at tayo..

Paano ginawa ng Diyos ang mundo at ang tao at ang kalikasan?

Ginawa ng diyos ang mga kalikasan at kontinente upang mapakinabangan ito.at kaya niya ginawa ng diyos ang mundo para matirhan ito ng mga tao at mapakinabangan din ito ng mga tao at hayop kaya ginawa ng diyos ang, halinbawa ng mga hayop,aso, pusa,kalabaw,kanggaro,baka,kabayoo.. Yaan ay ang mga halinb ( Full Answer )

Ano ang mga sampung utos ng diyos para sa atin?

1. Ibigin mo ang Diyos ng lalo at higit sa lahat. 1. Love God above all else. 2. Huwag kang sasamba sa mga diyos-diyosan. 2. Do not worship false gods. 3. Ipangilin mo ang araw ng Sabbath. 3. Obseve the day of the Sabbath. 4. Galangin mo ang iyong ama at ina. 4. Respect your father ( Full Answer )

Ano ang pinagmulan ng tao?

may mga pag-aaral na nagsasabing nag mula ang Tao sa unggoy ngunit may mga paniniwala na tayo ay nilikha ng diyos

Ano ang kahulugan ng tulang pastoral at ang halimbawa nito?

Ang tunay na layunin nito ay maglarawan ng tunay na buhay sa bukid. Ang ganitong uri ng pamumuhay ang karaniwang kinagigiliwang paksa sa tulang liriko. Isang halimbawa nito ay ang "Bahay Kubo" na sinulat ni Victor S. Fernandez.

Ano ang mga sangkap ng dula at ang ibig sabihin nito?

Mga Sangkap ng Dula 1.. Balangkas o Banghay. Tumutukoy ito sa pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari sa dula. Ang kumbenyunal na kwento sa dula ay may simula, gitna at wakas. Subalit maaari ding magsimula sa gitna o wakas muna bago simulan ang dula. Ito'y depende sa estilo ng direktor. . 2.Pagl ( Full Answer )

Ano ang kasarian ng pangngalan halimbawa nito?

a. Panlalaki - pari, hari, tandang ama, b. Pambabae - madre, reyna, libay ina, emperatris, kondesa, c. Di-tiyak - tao, mag-aaral, katiwala, kaminero d. Walang Kasarian-upuan, silid, higaan

Ano ang panghalip at ang mga uri nito?

Ang panghalip ay salita o katagang panghalili sa pangngalan Uri ng panghalip Panghalip Panao-Ito ang panghalip na humahalili sa ngalan ng tao. Panghalip Pamatlig-Ito ang panghalip na humahalili sa pangngalan na itinuturo o inihihimaton. Panghalip Panaklaw-Ito ang panghalip na sumasaklaw sa kais ( Full Answer )

Ano ang idyoma at mga halimbawa nito?

Ang idyoma po ay mga salita na gingamit sa pagbibigay ng deskripsyon sa isang bagay o Tao sa paraang masining at Hindi direktang pagpapahayag. Ang mga halimbawa po nito ay: anak pawis, isang kahig isang tuka, pinabayaan sa kusina, mahaba ang dila, taingang kawali, malaki ang tainga, isip butiki, ( Full Answer )

Ano ang ibig sabihin ng dula at mga elemento nito?

Ang Dula ay isinulat upang itanghal sa mga manonood, hindi upang basahin lamang ng mahina o malakas sa silid-aralan. Ang manunulat ng dula ay karaniwan na nagiging anino na lamang ng mga tauhan. Ang bawat salita ng mga tauhan ay binibigkas o ipinararating sa mga manonood ng mga nagsisiganap. Ito a ( Full Answer )

Baket nilikha ng diyos ang tao at mundo?

for me...ginawa muna ng diyos ang mundo para may matirhan tayong mga tao...at kaya naman tayo nilikha ng diyos para makita natin ang kagandahan ng mga ginawa ng diyos...

Ano ang mga yamang tao sa asya?

Ang mga yamang tao (Ingles: human resources ) ay isangmabilisang lumalawak na katawagang tumutukoy sa pamamahala opangangasiwa ng "puhunang mga tauhan" o "pondong mga tao," ang mgatao ng isang samahan o organisasyon. Umusod ang larangan mula saisang tradisyunal na tungkuling pampangangasiwa papun ( Full Answer )

Ano ang ibig sabihin Caraga?

The history of Caraga can be traced back to the 15th century when explorers discovered the existence of "Kalagans", believed to be of Visayan Origin in one of the three districts in Mindanao. The word Caraga originated from the Visayan word Kalagan: kalag meaning soul or people, and a meaning land. ( Full Answer )

Ano ang Teoryang pinagmulan ng unang tao?

ayon sa ilang mga syentista ang Tao raw ay nagmula sa unggoy pero ayon sa sarili kong opinyon ang Tao ay ginawa ng Dios para may magbantay sa kanyang paraiso kaya lang naging pangahas sila ebaat adan kaya binawi ng Dios ang paraiso sa pangangalaga nilang dalawa

Ano ang pitong dimensyon ng tao?

dimensyong pangkaisipan dimensyong moral dimensyong pisikal dimensyong ispiritual dimensyong panlipunan o sosyal dimensyong pulitikal pangkabuhayang dimensyon.

Ano ang ugnayan ng wika sa tao?

ang wika ay isang paraan upang mag kaunawaan ang mga tao o mamamayan sa isang Lugar kung saan ay nag kakaroon ng isang magandang ugnayan ang tao sa kapwa niLa. ito rin ang nagbibigay daan upang mas higit niLang maintindihan ang kanilang nararamdaman, saLoobin at mga opinyon.

Ano ang karaniwang pagkakakilala ng marami sa diyos?

ang karaniwang pagkakakilala ng marami sa diyos ay isang taga hingi nang wishes.. dahil maraming tao ang nagpupunta lng sa simbahan para manghingi nang kanilang kailangan .. hndi sila nag punta doon para magpasalamat.. meron naman nagpapasalamat ngunit mas marami ang nanghihingi..

Ano ang sinaunang panahanan ng mga tao?

kweba . silungan na may isang panig . silungan na may dalawang panig . tahanan sa itaas ng punong kahoy . bangkang tahanan . ll > AIYA . 22 < ll

Anu-ano ang limang pangangailangan ng tao?

Pisyolohikal - Basic Needs Panseguridad - kaligtasan Love/Belonging - Social Needs Esteem - Confidence o Lakas ng Loob Actualization - Katotohanan o pagkamit ng lahat ng pangangailangan