Paano ipinamalas ng mamamayan ang pagiging makabansa?

1. hindi ikinakahiya ang ating bansa